مشخصات فنی بشکه‌های فلزی ۱۵۰ کیلویی مخصوص بسته‌بندی قیر

کد محصولDB-1501DB-1502
ضخامت درب، بدنه و کف (میلی‌متر)۰.۶۰.۶
وزن ناخالص (کیلوگرم)۱۵۸.۵±۳۱۵۸.۵±۳
وزن خالص (کیلوگرم)۱۵۰±۳۱۵۰±۳
وزن بشکه (کیلوگرم)۸.۵±۰.۵۸.۵±۰.۵
قطر دهانه درپوش (میلی‌متر)۱۰۰±۵۱۸۰±۵
قطر مؤثر بیرونی (میلی‌متر)۵۰۰۵۰۰
ارتفاع بیرونی (میلی‌متر)۸۳۰±۲۰۸۳۰±۲۰