مشخصات فنی بشکه‌های فلزی ۱۸۰ کیلویی مخصوص بسته‌بندی قیر

کد محصولDB-1401DB-1402
ضخامت درب، بدنه و کف (میلی‌متر)۰.۶۰.۶
وزن ناخالص (کیلوگرم)۱۹۰±۳۱۹۰±۳
وزن خالص (کیلوگرم)۱۸۰±۳۱۸۰±۳
وزن بشکه (کیلوگرم)۹.۵±۰.۳۹.۵±۰.۳
قطر دهانه درپوش (میلی‌متر)۱۰۰±۵۱۸۰±۵
قطر مؤثر بیرونی (میلی‌متر)۵۰۰۵۰۰
ارتفاع بیرونی (میلی‌متر)۹۸۰±۲۰۹۸۰±۲۰